Kroppa
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

K

rop­pa för­sam­ling, som bil­da­des 1624 ge­nom en ut­bryt­ning ur Fär­ne­bo för­sam­ling var en för­sam­ling i Karl­stads stift i Svens­ka kyr­kan i Fi­lip­stads kom­mun i Värm­lands län. 2010 upp­gick den i Fi­lip­stads för­sam­ling. Här lig­ger en kyr­ka som bär nam­net Krop­pa kyr­ka, men den som le­tar ef­ter or­ten på Goog­le Maps gör klo­ka­st i att nö­ja sig med Fi­lip­stad.

A

tt det inte läng­re finns nå­gon geo­gra­fiskt av­grän­sad plats som di­rekt gör an­språk på nam­net Krop­pa, hind­rar ju dock in­gen från att upp­ge or­ten som sin fö­del­se­ort. En namn­kun­nig per­son som upp­ges kom­ma där­ifrån är den bar­fo­ta­de pyss­la­ren och mys­far­brorn Ernst Kirch­stei­ger. In­för ju­len 2018 lan­se­ra­de han en al­ko­hol­fri glögg som vi­sa­de sig va­ra rik­tigt spräng­stoff. Ett tag kom fle­ra ny­hets­in­slag på ra­ken om flas­kor ur hans pro­duk­tion som helt enkelt hade ex­plo­de­rat. Sys­tem­bol­ag­et drog till­ba­ka allt de hade sålt. Och jag skrev en li­me­rick om det.

© Linus Ganman,