Tyrolen
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

T

i­ro­ler Was­ser­kraft Are­na i Inns­bruck, som bygg­des in­för her­rar­nas världs­mäs­ter­skap i is­hoc­key 2005, tar in 3 200 åskå­da­re. Inns­bruck i Ty­ro­len kan ock­så stå­ta med det pro­fes­sio­nel­la is­hoc­key­la­get HC Ti­ro­ler Was­ser­kraft Inns­bruck, po­pu­lärt kal­lat Ha­jar­na. Om det var nå­gon av de­ras mål­vak­ter som en gång tap­pa­de en tvål i du­schen vet jag inte, men det kan väl hän­da att den som gör det än­då för sitt in­re öra hör led­mo­ti­vet från fil­men Ha­jen.

S

mär­tor i bot­ten av bå­len kan­ske även nå­gon gång drab­ba­de skå­de­spe­lers­kan Ma­rie Ekor­re, som 1973 spe­la­de med i Sig­gi Götz fil­m Utan tro­sor i Ty­ro­len, ty för­slit­nin­gar och kropps­ska­dor av mån­ga oli­ka slag kan man ju få bå­de i id­rot­tens och i fil­mens värld. När fil­men om Marie Ekor­res även­tyr i Ös­ter­ri­ke ha­de bio­pre­miär i Sve­ri­ge ru­sa­de 315 000 svens­kar till bio­gra­fer­na. Det är fler än de som sam­ma år gick och såg Fran­cis Ford Cop­po­las Gud­fa­dern II, och allt­så li­te drygt 98 gån­ger så mån­ga män­nis­kor som går in i Ti­ro­ler Was­ser­kraft Are­na.

© Linus Ganman,