Québec
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

S

om­ma­ren 2018 i Sve­ri­ge kom med tor­ka och skogs­brän­der, men även med över­sväm­nin­gar. I slu­tet av ju­li blev till exem­pel gång­tun­neln un­der Upp­sa­la cent­ral­sta­tion över­sväm­mad. Om jag ha­de ham­nat där då skul­le jag in­te ba­ra ha bli­vit dy­våt, utan an­tag­li­gen även helt för­tviv­lad. Men det är ju in­te al­la som är som jag. En del är obot­li­ga op­ti­mis­ter, och om vä­gen de fär­das på plöts­ligt in­te läng­re går att gå på, hit­tar de all­tid nå­got an­nat sätt att ta sig fram på den.

© Linus Ganman,