Kisar
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

K

i­sar i syd­väst­ra Mo­luc­ker­na i In­do­ne­sien var be­bodd långt fö­re ko­lo­nial­ti­den. Här har ar­keo­lo­ger hit­tat grott­mål­nin­gar som är 2 500 år gam­la. 1665 bygg­de det ne­der­länd­ska Väst­in­dis­ka Kom­pa­niet en mi­li­tär­bas på ön, och än i dag le­ver mån­ga ne­der­länd­ska namn kvar bland be­folk­nin­gen, fast ön se­dan dess har va­rit så­väl un­der brit­tiskt som franskt sty­re. Hit kan man fly­ga el­ler ta båt från Su­ra­ba­ya på öst­ra Ja­va.

P

å tal om Su­ra­ba­ya: Om rö­ven bru­kar det stun­dom sä­gas, att den är värl­dens säms­ta skytt, ef­ter­som den sik­tar på hä­len, men träf­far nä­san. Hur skot­tens ba­na går kan dock va­ra lite svårt att upp­fat­ta exakt, ef­ter­som am­mu­ni­tio­nen är gas­for­mig och ef­ter­som mo­le­ky­ler­na i gas som vi vet rör sig helt obe­roen­de av var­and­ra. Den som lyc­kas be­tvin­ga gas så att den går att krö­kas mås­te allt­så sä­gas kun­na nå­got all­de­les ut­över det van­li­ga. Nå­got ab­so­lut värt att åka till den li­te otill­gäng­li­ga ön Ki­sar för att få se.

© Linus Ganman,