Llanfairpwll-
gwyngyll

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

D

en som vill göra li­me­ricks­skri­van­det li­te mer ut­ma­nan­de, bör för­stås väl­ja att för­läg­ga hand­lin­gen i dem till or­ter med ryt­miskt eller rim­tek­niskt kne­pi­ga namn. En så­dan li­me­rick kun­de min mor­far, och jag hör­de ho­nom dra den åt­skil­li­ga gån­ger un­der min upp­växt:

  Det var en flicka ifrån Koskullskulle
som kallades för oskuldsgulle.
Men så plötsligt en da’
till sin fästman hon sa’:
– Tänk om vi för ro skull skulle?

D

et är väl klart att det där­för kitt­la­de li­te ext­ra i språk­tar­men när jag för förs­ta gån­gen såg ort­nam­net Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­rych­wyrn­dro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch. Ja, jag kan­ske inte ome­del­bart bör­ja­de för­sö­ka skri­va nå­gon li­me­rick, men jag såg i al­la fall till att lä­ra mig ut­ta­la det. Jag har se­dan dess kun­nat im­po­ne­ra på fle­ra wa­le­sa­re med det, så jag an­tar att jag ut­ta­lar det rätt. (Det kan­ske inte märks så lätt om man skul­le rå­ka gö­ra fel.)

T

ill postverkets och säkert många andras glädje finns det ett par kortare varianter av namnet på den här lilla walesiska byn också. Den mellanlånga är den jag har använt i min limerick. Här publicerar jag den ju i elektroniskt format, så jag behöver knappast oroa mig för att bläcket i min penna ska ta slut bara för att jag skaldar om platser med så långa namn, men om ni får strömavbrott precis nu, så kan ni väl skylla på mig, om ni vill.

© Linus Ganman,