Kwai
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida

M

in far var en jä­vel på att viss­la. Tack va­re det blev jag re­dan ti­digt i li­vet be­kant med ör­hän­gen som Ron­nie Ro­nal­des pa­rad­num­mer I en klos­ter­träd­gård och led­mo­ti­vet till lång­fil­men Bron över flo­den Kwai. I fil­men är bron av trä och blir sprängd, men den bro som i verk­lig­he­ten går över flo­den är av ett sta­bi­la­re ma­te­ri­al och står kvar än i dag. Dock bygg­des bå­de fil­mens och verk­lig­he­tens bro av krigs­fån­gar, och det är dem man hör viss­la det kän­da mo­ti­vet som även min far trak­te­ra­de.

M

ot slu­tet av 2018 le­ga­li­se­ra­de Thai­lands re­ge­ring an­vänd­ning av ma­ri­jua­na i me­di­cinskt syf­te. I de om­kring­lig­gan­de län­der­na Sin­ga­po­re, In­do­ne­sien och Ma­lay­sia kan man dock få döds­straff om man smugg­lar dit dro­gen. Den syn­ska­da­de man­nen i li­me­ric­ken här­ovan har dock ta­git det säk­ra för det osäk­ra och lagt av med knar­kan­det. Det ver­kar som att han nu­me­ra är sys­sel­satt med att lä­sa och skri­va, och det är nog i al­la av­seen­den me­ra krea­tivt. Kan­ske det finns en dam i Shang­hai som har lek­tyr som kan pas­sa ho­nom ock­så.

© Linus Ganman,