Dryp
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

J

ag var nog inte en­sam om att sät­ta kaf­fet i vrång­stru­pen när jag i ap­ril 2016 fick se det svens­ka po­li­tis­ka par­tiet Li­be­ra­ler­nas nya lo­go­typ. Här ha­de en snäll blå­klint plöts­ligt bytts ut mot en blå dil­do, som om det of­fent­li­ga rum­met inte re­dan skul­le ha fått sin be­skär­da del av så­dant. Ef­ter­verk­nin­gar­na av lo­go­typ­by­tet kan­ske det ba­ra går att se om någ­ra år, men till en bör­jan lät reak­tio­ner­na inte vän­ta på sig. Och vem vet, det kan­ske har fått se­kun­där­ef­fek­ter nå­gon­stans.

D

ryp, om nu nå­gon skul­le und­ra, är en plats som vid pub­li­ce­rin­gen av den här si­dan an­sågs så obe­tyd­lig, att den då inte gick att hit­ta på Goog­le Maps. Den när­mas­te stör­re or­ten i sor­te­rings­ord­nin­gen är Häl­le­vads­holm, och det är en ort i Mun­ke­dals kom­mun i Bo­hus­län. Från E6:an mel­lan Her­re­stad och Ta­nums­hede vi­ker man vid Tra­fik­plats Grind­mo­tet in på väg 908, och sen ska man kun­na hit­ta en av­tags­väg dä­ri­från till själva Dryp på väns­ter hand.

© Linus Ganman,