Jakan
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida

V

id si­dan av de for­mel­la nam­nen Fisk­sät­ra, Salt­sjö­ba­den, Sund­by­berg, Trång­sund, Hö­kar­äng­en, Ba­gar­mos­sen och Fle­mings­berg an­vänds stun­dom de kor­ta­re, mer f­amil­jä­ra namn­for­mer­na Fis­kis, Sal­tis, Sum­pan, Trån­kan, Hö­kis, Ba­gis och Flem­pan. Det är för­stås of­ta till gläd­je för en li­me­ricks­smed, för fle­ra av de läng­re nam­nen skul­le bli all­de­les för svå­ra att rim­ma på. Det går vis­ser­li­gen bra att rim­ma på Ja­kobs­berg, men även för den or­ten finns det en kort­form, som jag lå­ter kom­ma till he­ders här.

E

n gång i ti­den bod­de jag ba­ra un­ge­fär en tim­mes buss­färd från Ikea i Ja­kobs­berg, så dit bru­ka­de jag fak­tiskt ma­sa mig om det var nå­got jag be­höv­de till hem­met. Jag kan väl ock­så tän­ka mig att det i Ja­kobs­berg lik­som på de fles­ta and­ra stäl­len i värl­den bor en gans­ka bro­kig ska­ra män­nis­kor med ett brett spekt­rum av int­res­sen, men det var in­te förr­än jag ha­de skri­vit den här li­me­ric­ken som jag kom att tän­ka på att det kan­ske ock­så finns de som är be­giv­na på att spe­la paint­ball hem­ma hos sig själ­va un­der dyg­nets mör­ka tim­mar.

© Linus Ganman,