Ed
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

A

llt mer ta­lar för att vi jord­bor går mot av­grunds­dju­pet, ef­ter­som män­nis­kor­na på pla­ne­ten för­stör mil­jön ge­nom då­ligt pla­ne­rad kon­sum­tion. Mån­ga är för­sla­gen på hur vi kan bry­ta tren­den. Den 12 ok­to­ber 2018 kom till exem­pel twitt­ra­ren Jör­gen Eriks­son med föl­jan­de re­flek­tion:

J

ag på­pe­ka­de för Jör­gen, att mäng­den spa­ra­de träd ju än­då be­ror på hur tork och fön drivs. Då fö­re­slog han att man ju kan ved­el­da dem, och det var då jag fick upp­slag till den här li­me­ric­ken. Mig ve­ter­li­gen har Jör­gen än­nu inte ta­git pa­tent på nå­gon smart toa­lett, men om ni nå­gon gång ser en, så glöm inte var ni läs­te om den först.

© Linus Ganman,