Ski
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

D

en här his­to­rien är in­spi­re­rad av en hän­del­se i Hag­fors. Jag vet inte om nå­got lik­nan­de det som har hänt i Hag­fors nå­gon­sin har hänt i Ski, men jag an­tar att det väl där li­ka väl som på mån­ga and­ra stäl­len i värl­den finns de som är duk­ti­ga på slöjd (och in­tres­se­ra­de av ana­to­mi).

S

ki är an­nars ett ty­piskt sta­tions­sam­häl­le. Ut­mär­kan­de för or­ten är de på­fal­lan­de mån­ga bygg­na­der­na av te­gel (allt­så in­te trä). I Ski finns det sju sko­lor, men his­to­ri­en för­täl­jer in­te på vil­ken av des­sa den slöjd­kun­ni­ge ele­ven kan ha gått.

© Linus Ganman,