Lafayette
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

D

et finns fle­ra plat­ser på jor­den med nam­net La­fayet­te. Det som syns på kar­tan på den här si­dan lig­ger i Loui­sia­na, men jag är in­te hund­ra­pro­cen­tigt sä­ker på om det var just där den lin­jal­ätan­de snic­ka­ren bod­de. La­fayet­te i Loui­sia­na är dock med all sä­ker­het upp­kal­lad ef­ter mar­ki­sen av La­fayet­te (1757-1834). Ef­ter den ame­ri­kans­ka själv­stän­dig­hets­för­kla­rin­gen 1776 greps La­fayet­te av en­tu­siasm för den ame­ri­kan­ska fri­hets­rö­rel­sen. När gre­ve de Brog­lie pla­ne­ra­de att skic­ka frans­ka of­fi­ce­ra­re för tjänst­gö­ring i den ame­ri­kan­ska kon­ti­nen­tal­ar­mén, kon­tak­ta­de han Si­las Deane, en ame­ri­kansk dip­lo­mat i Pa­ris, som lo­va­de La­fayet­te en tjänst som ge­ne­ral­ma­jor i kon­ti­nen­tal­ar­mén. Den 30 juni 1777 nåd­de La­fayet­te Geor­ge­town i South Ca­ro­li­na med far­ty­get Vic­to­ria. Där­if­rån res­te La­fayet­te de hund­ra mi­len till Phi­la­del­phia, där kon­ti­nen­tal­kon­gres­sen emel­ler­tid tve­ka­de att ge ho­nom en tjänst som ge­ne­ral­ma­jor. Ben­ja­min Frank­lin (1706-1790), som ha­de del­ta­git i utar­be­tan­det av den ame­ri­kan­ska själv­stän­dig­hets­för­kla­rin­gen och även va­rit dip­lo­mat i Pa­ris, gick i god för La­fayet­te, och han fick sin tjänst. La­fayet­te kom­men­de­ra­de se­dan fält­tå­get 1777-78 med fram­gång.

© Linus Ganman,