Peru
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

J

ag ska va­ra helt är­lig och be­rät­ta att det in­te är jag som har skri­vit den här li­me­ric­ken, utan Pe­ter Thomp­son, en britt som bor i Dan­mark och som jag hade nö­jet att bli be­kant med i maj 2016, när han var på be­sök i Tal­linn. En vän till mig för­de oss sam­man i stan, och vi gick ut och åt i ett stort säll­skap. Jag skrev lite se­na­re en li­me­rick med sam­ma hand­ling, rim och knorr som Pe­ters och la ut i min feed på Face­book. Som den mo­ders­måls­ta­la­re av en­gels­ka han är ha­de han vän­lig­he­ten att skri­va om li­me­ric­ken för att den skul­le fram­stå som li­te mer ge­nuint en­gelsk, rent språk­ligt sett. Och det ska han na­tur­ligt­vis ha cred för, som man sä­ger på sven­ska.

Y

tterst grun­dar sig his­to­rien på en vits som jag inte hel­ler är upp­hovs­man till, men så är det väl för det mes­ta nu­me­ra. In­tet nytt un­der so­len, och so­len ha­de lyst län­ge och väl bå­de in­nan le­van­de va­rel­ser på jor­den bör­ja­de int­res­se­ra sig för ryt­mer och in­nan sta­ten Pe­ru bil­da­des. För den som inte or­kar me­mo­re­ra en hel li­me­rick kan jag ju ta­la om att vit­sen jag en gång i ti­den hör­de gick un­ge­fär så här:

“Did you hear about the drum­mer who named both his daugh­ters Anna?”
“No. How so?”
“Anna 1, Anna 2.”

© Linus Ganman,