Tidan
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

N

å­gon gång kort ef­ter att skriv­kons­ten slog ige­nom på bred front lär det ha va­rit nå­gon ut­trå­kad char­mör som kom på att man kun­de an­vän­da skriv­teck­nen till an­nat än språk­lig­he­ter. (Oj, vad jag fa­bu­le­rar nu, men jag an­tar att in­tet är nytt un­der so­len, så jag tar än­då för gi­vet att kons­ten att som skriv­kun­nig va­ra li­te ext­ra krea­tiv är nä­ra nog li­ka gam­mal som skriv­kun­nig­he­ten själv.)

J

ag vet in­te vem det är som kan sä­gas ha po­pu­la­ri­se­rat par­ty­tric­ket att slic­ka al­fa­be­tet först av alla, men en­vist tra­de­ra­de upp­gif­ter på in­ter­net gör gäl­lan­de att psy­ko­te­ra­peu­ten Eva Rusz (född 1956) en gång ska ha gjort det i tv-pro­gram­met Frå­ga Ol­le i Ka­nal 5. En­ligt li­ka en­vist tra­de­ra­de upp­gif­ter på sam­ma in­ter­net ska det­ta al­fa­bets­slic­kan­de till slut ha gått till sådan över­drift att det gick tret­ton på dus­si­net av dem som skro­de­ra­de om hur bra de var på det.

N

u är jag gans­ka så sä­ker på att om man verk­li­gen är i den si­tua­tio­nen att man ska an­vän­da sin fin­mo­to­rik till så­da­na par­ty­trick som Eva Rusz åsyf­ta­de, då har man helt and­ra sa­ker att tän­ka på än skriv­tec­ken. Men om man till även­tyrs in­te kan lå­ta bli, var­för då in­skrän­ka sig till al­fa­be­tet? Det finns nog an­nat som kitt­lar myc­ket skö­na­re, och det är det som hu­vud­per­so­nen i den här li­me­ric­ken också har för­stått:

 Svenska alfabetet
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
 Yngre runraden
 ᚠ ᚢ ᚦ ᚨ ᚱ ᚴ ᛬ ᚼ ᚾ ᛁ ᛅ ᛋ ᛬ ᛏ ᛒ ᛉ ᛚ ᛦ
 Grundtecknen i den etiopiska abugidan
 ሀ ለ ሐ መ ሠ ረ ሰ ቀ በ ተ ኀ ነ አ ከ ወ ዐ ዘ የ ደ ገ ጠ ጰ ጸ ፀ ፈ ፐ

© Linus Ganman,