Kilen
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

M

in mor­mors far­far An­ders Jöns­son (1852-1911) var ett tag bo­satt i Ki­len i Ham­mer­dal. Han lev­de på den tiden när det väl inte var tal om nå­gon stör­re bil­tra­fik i Jämt­land, men Ki­len som ort finns ju ändå kvar, fast van­ligt folks lev­nads­stan­dard har höjts av­se­värt se­dan den­ne An­ders da­gar. Ki­len lig­ger fem och en halv mil från Ös­ter­sunds sjuk­hus, där man väl får an­ta att det när­mast­e BB:t från Ki­len räk­nat lig­ger. Med bil tar det li­te drygt tre­kvart att kö­ra sträc­kan.

U

n­der 2017 ta­la­des det en hel del om att BB i Sol­lef­teå skul­le läg­gas ned. Mån­ga i trak­ten hys­te far­hå­gor om att de som vän­ta­de barn inte skul­le hin­na fram till när­mas­te BB i tid. Mig ve­ter­li­gen har det ald­rig fun­nits nå­gon in­rätt­ning lik­nan­de ett mo­dernt BB i Ki­len, men om fler av de BB som väl finns ska till att läg­gas ned, blir det kan­ske i allt hög­re ut­sträck­ning fram­över till att stå på ga­sen när teck­nen på en an­nal­kan­de föd­sel bör­jar vi­sa sig. I alla fall om man bor på lands­byg­den.

© Linus Ganman,