Sumpan
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

E

n del kan helt en­kelt in­te lå­ta bli att bry­ta reg­ler el­ler strun­ta i in­st­ruk­tio­ner på skyl­tar. De som kan (ob­ser­ve­ra nu att jag in­te skrev jag som kan) und­rar ock­så sä­kert of­ta, vad som kan ha för­an­lett att vis­sa för­buds­skyl­tar ens kom­mer upp. Skyl­ten i bil­den sik­ta­des en gång på Hem­köp. Jag lä­ser på den, och min fan­ta­si ske­nar iväg. Vad kan ha hänt? Har nå­gon ti­di­ga­re kom­mit till bu­ti­ken, lyft en pum­pa, rå­kat tap­pa den och or­sa­kat att den spruc­kit, med följ­den att en stor golv­yta täckts av frukt­kött? El­ler är en så­dan här pum­pa verk­li­gen så tung att den kan sät­ta kropps­funk­tio­ner­na hos den som för­sö­ker lyf­ta den ur spel?

© Linus Ganman,