Glava
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

H

ov­sla­ga­re är yr­kes­ut­öva­re som nu för ti­den kan­ske job­bar hår­dast i Yr­kes-VM. An­nat var det förr, när häs­ten spe­la­de en be­tyd­ligt mer fram­trä­dan­de roll i sam­häl­let än i dag. Då fanns det en rik­tig mark­nad för hov­sla­ga­re, ef­ter­som häs­ten var del­ak­tig i män­nis­kans ar­bets­liv på ett helt an­nat sätt än i dag. Den var ett trans­port­me­del, men även till god hjälp vid ar­be­te på åkern. Och nu? Ja, om en van­lig ci­vi­li­se­rad män­nis­ka i dag kom­mer i kon­takt med en häst, så kan­ske det i bäs­ta fall är i ka­mouf­le­rad form, i en la­sag­ne.

H

äs­tar kan ju ock­så dra lass, till exem­pel lass med ved, så en häst kan sä­kert va­ra till god hjälp för den som han­te­rar ved. Lär­lin­gen i den här li­me­ric­ken har dess­utom inom ved­han­te­rin­gen hit­tat än­nu ett an­vänd­nings­om­rå­de, som jag tror att in­gen av hans ar­bets­kam­ra­ter ha­de tänkt på.

© Linus Ganman,