Kökar
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

Ö

grup­pen Åland har re­la­tivt låg be­folk­nings­tät­het, men är än­då in­de­lad i he­la 16 kom­mu­ner. All­ra längst ut i syd­ost lig­ger kom­mu­nen Kö­kar. Dit tar man sig smi­di­gast via Ålands hu­vud­ort Ma­rie­hamn, där det av­går skär­gårds­bå­tar med stopp på vä­gen vid Fög­lö och Sot­tun­ga, och på vis­sa turer även vid Husö och Kyr­ko­gårdsö. Den fro­di­ga na­tu­ren och gröns­kan läm­nar man ba­kom sig nå­gon­stans på Ålands hu­vudö. Ju fler sjö­mil däri­från man kom­mer, des­to gråare och ynk­li­ga­re blir om­giv­nin­gar­na.

G

run­den för nä­rin­gen på Kö­kar har se­dan ur­min­nes ti­der där­för sna­ra­re va­rit fis­ke. Vid fis­ke­lä­gen som Mör­skär, Kö­kars­ören, Lång­skär, Föl­skär och Jusskär har det fån­gats torsk och ström­ming, och in­om­skärs gäd­da, ab­bor­re och flun­dra. Skat­te­läng­der från 1500-talet vi­sar att det kun­de lig­ga hund­ra­tals båt­lag och fis­ka kring Kö­kar un­der fis­ke­sä­son­ger­na.

O

m nå­gon får för sig att od­la lök på nå­gon av Kö­kars öar, så kan­ske skör­den inte blir så stor som den kan bli på stäl­len med bör­di­ga­re jord, men som tur är mås­te ju lö­kar inte va­ra ve­ge­ta­bi­lis­ka. Det kan ju hän­da att od­lers­kan på Kö­kar har spe­cia­li­se­rat sig på en an­nan sort än den som växer i jord.

© Linus Ganman,