Strömma
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

P

å 1990-ta­let ha­de jag en lä­ra­re som fast­än han se­dan mån­ga år var tryggt för­ank­rad i den jämt­länd­ska myl­lan gär­na ko­ket­te­ra­de med att han kom från rätt si­da Slus­sen. Förs­ta gån­gen jag ha­de att gö­ra med ho­nom på rik­tigt – det­ta var 1992 – upp­träd­de han i rol­len som ten­ta­tor i rys­ka, och när vi väl sågs för förs­ta gån­gen, sträck­te han fram han­den och häl­sa­de på mig på en rys­ka vars pro­so­di myc­ket rik­tigt tyd­ligt dof­ta­de Sö­der­malm. Jag stod in­för att av­läg­ga ten­ta­men i rys­ka, och var väl gans­ka ner­vös in­för det fö­re­ta­get, men när vi väl ha­de häl­sat på va­rann och han lå­tit mig för­stå att man kan bli ten­ta­tor i rys­ka även om man ta­lar rys­ka med en så­pass orysk touch, kän­des det hela rätt chill.

F

y­ra år se­na­re fick jag att gö­ra med man­nen igen. Då stu­de­ra­de jag nor­dis­ka språk på hög­sko­la, och han un­der­vi­sa­de vår klass i sti­lis­tik. Sin sö­der­malm­ska bak­grund tro­gen vil­le han gär­na dri­va te­sen att ste­get väl egent­li­gen in­te var så långt mel­lan så­da­na poe­tis­ka ut­sväv­nin­gar som Erik Axel Karl­feldts Di­na ögon äro el­dar och min själ är beck och kå­da och det mer jord­nä­ra Schyss­ta jack, bru­den! An­de­me­nin­gen, me­na­de den rysk­kun­ni­ge sö­der­ki­sen, var ju i allt vä­sent­ligt än­då den sam­ma.

© Linus Ganman,