Mary
Moo

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

S

vens­ka är i ett in­ter­na­tio­nellt per­spek­tiv nog gans­ka exo­tiskt med si­na märk­li­ga vo­ka­ler och två to­nem. Det är inte kons­tigt att mån­ga av dem som in­te kan svens­ka miss­lyc­kas fa­talt när de för­sö­ker ut­ta­la en­sta­ka ord på språ­ket. Mar­lon Bran­do lär un­der en dejt med Mo­ni­ca Zet­ter­lund ha gett upp re­dan in­för nam­net Mo­ni­ca och bett om att i stäl­let få kal­la henne Sven, men det finns ju be­tyd­ligt svå­ra­re sven­ska ord och namn än så. Ma­ra­mö, till exem­pel. Och om det dess­utom ut­ta­las på små­länds­ka är det sä­kert än­nu svå­ra­re för mån­ga ut­sock­nes att ko­da av det skrift­ligt och ety­mo­lo­giskt.

© Linus Ganman,