Blinkenbergs-
parken

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

O

ns­da­gen den 30 au­gus­ti 2017 kom ett te­le­fon­sam­tal till kom­mun­kon­to­ret i Hag­fors från nå­gon som ha­de upp­täckt en enorm pe­nis­at­trapp av trä upp­spi­kad i ett träd i Blin­ken­bergs­par­ken, cent­ralt på or­ten. Det­ta var dock vid det här la­get in­get nytt, utan ba­ra en gång i raden av fle­ra som trä­pe­ni­sar un­der tre års tid hit­tats högt uppe i träd på oli­ka stäl­len i Hag­fors. Na­tha­lie An­ders­son, vid till­fäl­let av­del­nings­sam­ord­na­re på Hag­fors kom­muns sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning, lät vid ti­den för det in­träf­fa­de med­de­la att det är på hös­ten när lö­ven fal­ler och trä­den bör­jar blot­ta si­na stam­mar som ock­så hög­sä­son­gen för rap­por­ter om trä­pe­ni­sar bör­jar.

© Linus Ganman,