Queens
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

D

et är nå­got visst över bil­den på man­nen med pen­nan i han­den. Den känns be­kant på nå­got sätt. Det känns som om de som står ba­kom ho­nom och vid­va­rar sig­ne­rin­gen vet mer än han själv om vil­ka kon­sek­ven­ser hans sig­ne­ring kan få. El­ler så är det ba­ra bil­dens makt som spö­kar. För min in­re syn ser jag näm­li­gen sam­ti­digt en an­nan bild, och det är den här ne­dan­för. An­tag­li­gen finns det tu­sen­tals lik­nan­de bil­der från ögon­blick ur his­to­rien. Men det är egent­li­gen ba­ra vi som le­ver en ge­ne­ra­tion ef­ter att var­je så­dan här bild togs som kan sä­ga vad den fo­to­do­ku­men­te­ra­de sig­ne­rin­gen har lett till.

Josef Stalin vid undertecknandet av Molotov-Ribbentrop-pakten. Från vänster till höger: Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop, Sovjetunionens utrikesminister Vjatjeslav Molotov (sittande), Sovjetunionens diktator Josef Stalin och Vladimir Pavlov, förste sekreterare vid Sovjetunionens ambassad i Tyksland (Foto:TASS)

F

as­tig­hets­mag­na­ten Do­nald Trump på bil­den längst upp blev en gång USA:s 45:e pre­si­dent. Det är ock­så i den rol­len han grep­par sin pen­na. Tolv år in­nan han till­träd­de det­ta äm­be­te lär han dock även ha skro­de­rat om and­ra grepp, och den som är väl be­vand­rad i his­to­rien om den­ne man, vet för­stås vad för slags grepp det rör sig om. Ef­ter­som just det ty­värr inte rim­mar på Queens, den stads­del i New York där Do­nald Trump väx­te upp, fick jag vac­kert kal­la hans grepp för nå­got annat än det han själv be­skrev det som. Man kan kal­la det poe­tisk om­skriv­ning, om man så vill.

© Linus Ganman,