Belgien
 

Belgien
Cypern
Danmark
Egypten
England
Estland
Finland
Frankrike
Georgien
Israel
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Nederländerna
Norge
Polen
Ryssland
Spanien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina

Startsida

Ѕkäсkеrfjällеnѕ nаturrеѕеrvаt

B

ilden är ett utsnitt ur Lаntmätеrіеtѕ satellitbild över Ѕkäсkеrfjällеnѕ nаturrеѕеrvаt. Rågången från bildens övre högra hörn till dess nedre vänstra utgör gränsen mellan Norge och Sverige. Stode man just på den här platsen, skulle man säkert lätt se den uthuggna gatan mellan de två länderna med blotta ögat. Nu är gränsen mellan Sverige och Norge inte lika tydligt skönjbar överallt, men tanken på att det finns en gräns är ändå rätt fascinerande. Någon gång har den här avbildade gränsgatan ritats upp med penna på ett ark under överinseende av representanter från både Norge och Sverige, och någon gång har någon sagt, att det som ligger på den ena sidan om pennstrecket ska kallas Norge, och det som ligger på den andra sidan om detsamma ska kallas Sverige. Gränsen mellan Sverige och Norge sägs vara resultatet av mycket fredliga uppgörelser med blygsam blodspillan.

F

ullt så här enkelt är det inte överallt på jorden. Vid Röda havets kust ligger Hala'ib, som både Egypten och Sudan hävdar bestämmanderätt över, och inte långt därifrån, fortfarande vid gränsen mellan de två länderna, ligger Bir Tawil, som inget av länderna vill veta av. Gränstvisten har bland annat lett till handelsblockader.

Baarle

E

n annan kanske inte så blodig, men ändå rätt komplicerad uppgörelse gäller en liten del av gränsen mellan Belgien och Nederländerna. Gränsmarkeringen syns som korstecken i trottoaren på bilden ovan. På båda sidorna om gränsen talas i stort sett samma språk, och sedan både Nederländerna och Belgien anslutit sig till eurosamarbetet, har de båda länderna samma pengavaluta, men gränsen märks ändå av genom att länderna har var sitt postväsen, vilket kan leda till att brev befordras olika fort beroende på i vilken låda man lägger dem. Det kan i det här området faktiskt vara svårt att hålla reda på just i vilket land en viss brevlåda är uppsatt. Det finns här till och med restauranger som har bord i två länder! Området heter Baarle-Hertog på den belgiska sidan och Baarle-Nassau på den nederländska. Dit skulle jag vilja åka någon gång.

J

ag är ganska säker på att jag var i Belgien natten mot den andra januari 1995. Jag är i alla fall helt säker på att jag var på väg till Sverige med buss efter att ha firat nyåret i Paris. Vi stannade till mitt i natten vid en bensinstation, och vår chaufför sa att vi kunde gå ut och tvätta oss och borsta tänderna om vi ville. Han sa också att vi var i Belgien. Jag lydde hans råd och använde mig av bensinstationens faciliteter. Om någon hittar ett par glasögon på en bensinmackstoalett i Belgien, kan det vara mina.

© Linus Ganman,