Sori
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

I

lm­selt po­le pee­re­ta­mi­ne lau­sa ava­li­kes koh­ta­des väl­di­tav, vaid va­hel ka suu­reks kuns­ti­vor­miks kas­va­ta­tud te­ge­vus. Üks sel­le kuns­ti­vor­mi esin­da­ja oli prant­su­se kunst­pee­re­ta­ja Jo­seph Pu­jol. Mui­du­gi ka li­me­ri­ku­sep­pa­de maa­il­mas on see amet mi­tu kor­da tee­maks ol­nud. Root­si­keel­se li­me­ri­ku on sel­lel tee­mal kir­ju­ta­nud Hans Alf­red­son ja ing­lis­keel­seks näi­teks toon järg­mi­se tü­ki­ke­se:

  There was a young lady named Cager
Who, as the result of a wager,
Consented to fart
The whole oboe part
Of Mozart’s Quartet in F major.

© Linus Ganman,