Málaga
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

O

l­gem ausad ja rää­ki­gem tõtt: Jalg­pal­list tean ma mit­te kui mi­da­gi, ja ma ei ka­vat­se as­ja­tund­lik­kust tee­sel­da­gi. Tean aga vä­ga häs­ti, et ing­li­se kee­les ka­su­ta­tak­se sõ­na „score“ nii­häs­ti jalg­pal­li­väl­ja­ku­tel kui ka su­gu­elus ko­ge­tud edu koh­ta. Ma ei tea, kas ka ees­ti kee­les lei­dub sel­li­ne mit­me­tä­hen­dus­lik te­gu­sõ­na, aga on igal ju­hul nii­häs­ti ing­li­se kui ka ees­ti kee­les liht­ne ar­va­ta, mis see kol­man­daks ja­laks ni­me­ta­tud jä­se nüüd on. Root­si kee­le os­ka­jad saa­vad all­pool ka um­bes sa­ma­tee­ma­li­se li­me­ri­ku­ga tut­vu­da. Sel­le loo­jaks on vä­ga vil­ja­kas li­me­ri­ku­sepp Hans Al­fred­son, aga te­ma li­me­ri­kus ei rää­gi­ta jalg­pal­lu­rist, vaid pi­gem era­kord­selt nõt­ke ke­ha­ga jalg­rat­tu­rist:

  En ormmänniska från Savojen
band fast sina ben under hojen.
Han var fenomenal,
ty, se, cykelns pedal,
den trampa’ han med pillemojen.

© Linus Ganman,