Välgi
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

M

i­ne tea, mi­da need met­si­kud mets­sõb­rad met­sas tee­vad, aga kui puu­kal­lis­ta­jad kal­lis­ta­vad puid eri­ti kõ­vas­ti, võib ju juh­tu­da, et puu­de õõn­tes või­ma­li­kult en­nast peit­vad olen­did hak­ka­vad en­nast ohus­ta­tu­na tund­ma. Ja sel­lis­tel juh­tu­mi­tel on ju soo­vi­ta­tav tund­li­ku­ma­te ke­ha­osa­de kait­se eest eri­list hoolt kan­da.

© Linus Ganman,