Kalahari
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

O

sa prant­su­se keelt rää­ki­vaid lap­si pi­da­vat Ti­ti­ca­ca jär­ve ni­mi lõ­pu­tult nal­ja­kaks. Ni­mi tä­hen­da­vat „plii­vär­vi­list puu­mat“, aga prant­su­se kee­les kõ­lab, na­gu tä­hen­daks pi­gem „pis­si­ka­kat“. Ole­tan, et se­da­laa­di väär­tõl­gen­dus­te ohv­ri­teks sa­tu­vad­ki sa­ge­li just ko­ha­ni­med. Pal­ju neist ni­me­dest sõi­da­vad kau­ge­le üle maa­il­ma ja saa­vu­ta­vad me­nu ka nen­de seas, kes ni­me­de õi­geid tä­hen­du­si ei tea, ja siis või­vad­ki sel­li­sed väär­tõl­gen­du­sed tek­ki­da. Ja ees­ti kee­le rää­ki­jal po­le mui­du­gi te­ra­gi kaht­lust, mis ka­la­ha­ri on!

© Linus Ganman,