Granada
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

F

ord Gra­na­da oli For­di auto­te­ha­se poolt too­de­tud auto­mudel. Gra­na­da on ise­ene­ses ka His­paa­nia linn, ja seal ela­vat­ki ülal esi­ta­tud ple­ki­ar­mas­ta­ja. Tea­da­ole­valt ei koos­ne ta ko­du ühest­ki For­dist, aga sel­le ehi­ta­miseks on naine siis­ki viit­si­nud ko­ha­le tas­si­da tä­na­päe­val vaid vä­he tun­tud mar­ki auto, Porter. Por­te­ri-ni­me­li­si auto­sid too­de­ti vii­ma­ti 1901. Sel­li­sest autost ko­du ehi­ta­mi­seks nõu­ta­ks­ki kind­las­ti eri­ti veo­ki­hul­lu ini­mest, ku­na neid mu­de­leid peak­sid prae­gu al­les jää­ma ai­nult äär­mi­selt vä­he­sed. Käim­la ehi­ta­nud nai­se kee­le­os­kus­test ei tea ma eri­ti mi­da­gi, aga root­si kee­le kõ­ne­le­ja­na tean ik­ka­gi, et sõ­na lada tä­hen­dab root­si kee­les lao­hoo­net ehk ai­ta. Ja se­da mee­les pi­da­des tun­dub sa­ma­ni­me­li­se au­to­mu­de­li käim­laks üm­ber­ehi­ta­mi­ne täit­sa loo­gi­li­se­na.

© Linus Ganman,