Nida
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

O

h aegu, oh kom­beid! En­da koh­ta võin vä­ga kind­lalt öel­da se­da, et mul on sü­ga­valt sa­vi, mis het­kel moes on. Üks ku­na­gi­ne töö­kaas­la­ne on aga juh­ti­nud mu tä­he­le­pa­nu pi­sut oma­pä­ra­se­le rõi­va­stii­li­le, mis ki­pub esi­ne­ma ühis­kon­na var­ju­kül­jel elu veet­va­te ini­mes­te seas. Töö­kaas­la­se kir­jel­du­se ära kuu­la­nud ei suu­da ma enam nae­ru kät­te läm­bu­ma­ta üh­te­gi Adi­das-üli­kon­da nä­ha. Pea­le sel­le ise­loo­mus­ta­vad te­ma kir­jel­da­tud te­ge­la­si tea­tud kee­le­pruuk, toi­tu­mis­viis ja ke­ha­asend – nad nä­ri­vad koo­ri­ma­ta päe­va­lil­le­seem­neid ja kü­ki­ta­vad. Aga kõik on ju suh­te­li­ne, ja ise­gi sel­lis­te näi­li­selt mait­se­la­ge­da­te ini­mes­te seas peab ole­ma kee­gi, ke­da moe ja mait­se suh­tes pee­tak­se eri­ti uh­keks ja imet­lus­väär­seks.

© Linus Ganman,