Språka
på turkiska

Surströmming
Varav hjärtat är fullt...
Mamma byter jobb
Som man är klädd...
Mamma på jobbet
Antingen eller
Var är äppelmoset?
Humor
Mamma vill åka hiss
Om skor kunde tala
Mamma arbetar
Eftermiddag i köket
You say to-MAH-to
Den enes golv...
Sportspegeln
Äldreboendet, år 2039
Fadern talar
Språka på turkiska

Startsida

När jag var 13 år gammal åkte jag och mamma till Kemer vid Medelhavet i Turkiet. Där firade samtidigt arton miljarder skåningar sina respektive semestrar.

Bild

Till slut började även jag och mamma att prata skånska med varann, om inte annat så för att utmana varann i att våga prata högt om någon riktig skåning fanns i närheten. Sannolikheten för det sistnämnda var ganska stor var man än befann sig.

Bild

(Med tanke på att jag är son till två pepparkakor, är det ganska märkligt att jag aldrig lyckas få någon färg i solen.)

Bild

Redan när jag var liten och tittade på Språka på turkiska, snappade jag upp ord från det språket. Nu fick jag äntligen använda mina kunskaper i praktiken.

Bild

Även mamma har försökt sig på att lära sig turkiska. Språkinlärning går trögt när man har passerat de övre tonåren. Det har mamma. Med råge.

Bild

Det här hände sig på den tid då jag ännu inte hade jobbat som språklärare, och ännu var ganska omedveten om vilka märkliga strategier vissa elever vill ta till för att komma ihåg ord. Mamma är föga unik med sina knep kan jag säga nu när jag vet bättre.

Bild

(Lägg märke till hur min vänsterarm plötsligt har blivit kortare.)

Bild

Jag menar förstås att det vore mycket lättare att dra likhetstecken mellan grön och yeşil på en gång, så att man slipper ta omvägen via ögonen, köksskåpet och hela alfabetet.

Bild

Men en del lär sig aldrig.

Bild

© Linus Ganman,