Teologi
 

Constrained writing
De första stegen
Librettots början
Herodes och hans vrede
Att möblera om
Teologi

Våren
Sommaren
Hösten
Vintern

Startsida

P

rojektet att skriva librettot till ett julspel gick jag in i som lekman. Visst hade jag sjungit i kyrkokör i några år, men inte som hängivet kristen, utan som angelägen om att få friskvård i form av sång. Att skriva och framföra julspel är ingen ny företeelse, men de flesta som gör det, gör det nog som grupparbete och under överinseende av någon teologiskt kunnig. Jag arbetade helt på egen hand, vilket gjorde att risken för eventuella fadäser var större. Jag var själv angelägen om att hålla mig så nära originalberättelsen som möjligt, men ändå råkade jag göra mig skyldig till åtminstone ett faktafel i texten. När Josef kommer till värdshuset, säger han:

  God kväll, god kväll! Har ni plats för natten?
Med åsnan inräknad är vi tre
som vill ha husrum och mat och vatten.
Det har ni säkert - det kan jag se,
och ljus i fönstren, det har ni gott om.
Har ni en säng över till min fru?
Vi är så trötta, och det är bråttom;
Hon väntar barn och ska föda nu!

M

aria var ju faktiskt inte Josefs fru när hon skulle till att föda. Häri består faktafelet. Dock kan man kanske förmoda att Josef ändå sa ungefär så som jag föreslog, för att inte krångla till saker och ting. Nu fick ju Josef och Maria inte plats inne i härbärget, men kanske till och med chansen att få en plats att föda i stallet hade gått om intet om Josef hade sagt att han kom i sällskap med en gravid kvinna som han inte var gift med.

J

osefs dialog med värdshusvärden, som textexemplet ovan är början till, kom till ganska tidigt under skrivarprocessen. Jag hade ingen aning om att hela librettot skulle bli så långt som det till slut blev, och hade från början tänkt göra Josefs letande efter nattlogi till en rätt utdragen historia, där han letar och frågar på flera ställen och formulerar sin fråga på flera olika sätt. Fru var bara ett av flera ord jag lät Josef använda för att beskriva förhållandet till kvinnan han hade med sig. När jag insåg att jag nog behövde korta berättelsen något, blev det så att Josef bara begav sig till ett enda ställe för att söka husrum, och således blev bara en av flera möjligen tänkbara ”värdshusdialoger” kvar.

© Linus Ganman,