Att
möblera om

Constrained writing
De första stegen
Librettots början
Herodes och hans vrede
Att möblera om
Teologi

Våren
Sommaren
Hösten
Vintern

Startsida

L

ibrettot består alltså av fyra delar - en del för var och en av de fyra årstiderna. Dock tillkom texterna inte i strikt kronologisk ordning, utan den slumpmässiga inspirationen fick vara helt vägledande. När jag var färdig med Våren (Josef), Hösten (Skattskrivningen) och Vintern (Jesus), var det bara Sommaren (Maria) som skulle förfärdigas. Inledningen var färdig, och tanken var att sommaren i all sin prakt ändå inte skulle kunna mäta sig med Marias skönhet och renhet. Här hade jag först tänkt skriva att något var skirt som tyll, eftersom det rimmar så bra på idyll och klorofyll, men blev tvungen att överge tanken på det. När jag slog upp ordet tyll, fick jag veta att det kommer från den franska staden Tulle, men Tulle grundlades först sisådär ett halvt millennium efter det som tros ha varit Josefs och Marias dagar, varför en jämförelse mellan tyll och något i deras omgivningar skulle ha varit en fysisk omöjlighet.

  Sommaren har ljusblå sky i hatten
och en mantel grön av klorofyll.
Klart som diamant är bäckens vatten
och dess stenar blänker som beryll.
Lika varm som dagen skrider natten
genom denna drömlandskapsidyll.

All naturen står inför sin kröning.
Varje äng och vildvuxen berså
genomgår en välförtjänt försköning
och får bördig jord att spira på
som en nog så passande belöning
för den köld som den har måst bestå.

Ljuvligt doftar blommorna och gräsen;
strävsamt är vart litet frö som gror.
Stilla över stränderna och näsen
sköljer vågen allt som står i flor.
Högst bland världens alla goda väsen
står dock blott Maria, Herrens mor.

H

är uppstod ett problem. Jag visste att jag ville presentera Maria närmare, men hade ingen aning om hur. Lukasevangeliet i Bibeln ger inga upplysningar om vad som händer Maria mellan graviditetsbeskedet och färden till skattskrivningen i Betlehem. Jag försökte skriva sångtexter om Marias kärlek till Josef och texter som beskrev parets vardagsbestyr, men kände mig aldrig nöjd med resultatet. Lösningen blev att döda två älsklingar. Jag lät helt enkelt Josef och Maria byta årstid med varann. Detta innebar, att ursprungstanken att ge Josef en mer framträdande plats gick om intet, samt att medvetandet om Herrens medverkan i människornas liv gav sig till känna mycket tidigare än jag först hade tänkt. Dock var ju temat för avsnittet om Maria kronologiskt självskrivet; det skulle handla om hennes möte med ängeln, som talar om för henne att hon väntar barn.

P

raktiskt innebar omstuvningen av per­son­pre­sen­ta­tio­ner­na, att jag även nödgades stuva om de trefaldigt rimmade stroferna. Jag iddes inte skriva helt nya strofer. Tredje strofen i inledningen till Våren fick helt enkelt byta plats med tredje strofen i inledningen till Sommaren. Den som har ett öga för detaljer kan lätt förstå det. Strofen om alla kärlekspar som tänker på när de ska sätta bo, och hur (se sidan Librettots början) hör egentligen hemma i berättelsen om Josef. Ordet även i den andra strofen efter de tre trefaldigt rimmade inledningsstroferna skvallrar om detta (Att detta lilla ord stod kvar, trots omstuvningen i texten, upptäckte jag själv först efter att julspelet hade haft premiär.):

  Ty redan när naturen skänkte
det nya årets första grönska,
gick även Josef runt och tänkte
på allt som en familj kan önska.
[...]

© Linus Ganman,