My Soul, There
Is a Country

Blessed City,
Heavenly Salem


Evening
Hymn


How Beauteous
Are Their Feet


My Soul, There
Is a Country


Startsida

H

enry Vaughan väljer det ganska ovanliga greppet att rikta sin text till den egna själen. Texten berättar alltså för berättarens egen själ om ett fjärran rike, och i den mittre strofen uppmanar berättaren dessutom sin själ att lyssna noga med ett O, my soul, awake. Jag hade C. H. H. Parrys tonsättning av Henry Vaughans text som underlag för min översättning. Parry är ganska fri i sin rytmisering av texten, vilket jag har försökt ta hänsyn till. Hans tonsättning kan höras på Youtube med Guildford Cathedral Choir:

   

My soul, there is a country,
Far beyond the stars,
Where stands a wingèd sentry,
All skillful in the wars.

There, above noise and danger,
Sweet Peace sits crowned with smiles,
And One born in a manger
Commands the beauteous files.

He is thy gracious Friend
And, O, my soul, awake!
Did in pure love descend,
To die here for thy sake.

If thou canst get but thither,
There grows the flower of peace,
The rose that cannot wither,
Thy fortress, and thy ease.

Leave, then, thy foolish ranges;
For none can thee secure
But One, who never changes,
Thy God, thy Life, thy Cure.

Henry Vaughan, 1650
 

 

Min själ, det finns ett rike
höljt i himlen klar.
Där står en ängels like
på vakt till dess försvar.

Där, ovan larm och fara,
styr freden evigt ung
och, född i krubban bara,
det fromma folkets kung.

Han dig sin vänskap ger.
Och, ack min själ, vak opp!
Han steg till jorden ner
och offrade sin kropp.

Se, om du finner vägen,
en ros på fredens bädd,
till vissning obenägen
och dig till värn beredd.

Lämna då syndens snara,
ty endast En har skäl
att alltid dig försvara:
Din Gud, ditt liv, ditt väl.

© Linus Ganman,