Evening
Hymn

Blessed City,
Heavenly Salem


Evening
Hymn


How Beauteous
Are Their Feet


My Soul, There
Is a Country


Startsida

D

en här texten är ytterst en tolkning av en latinsk hymn, Te lucis ante terminum, men min tolkning är gjord med utgångspunkt i den engelska texten nere till vänster. Det finns flera engelskspråkiga tolkningar av den latinska hymnen, men jag har inte lyckats utröna vem som står bakom just denna. Det lär inte ens vara helt klarlagt vem som har skrivit den latinska ursprungshymnen, och den i sig förekommer i några olika varianter. Det är i alla fall denna engelskspråkiga version av texten som ibland, som variation till den latinska, används i Henry Balfour Gardiners körverk Evening Hymn. Hans tonsättning kan med latinsk text höras på Youtube med King’s College Choir:

   

Thee, Lord, before the close of day,
Maker of all things, Thee we pray
for Thy dear loving kindness’ sake
to guard and guide us in Thy way.

Banish the dreams that terrify,
and night’s fantastic company;
keep us from Satan’s tyranny;
defend us from unchastity.

Protect us, Father, God ador’d,
Thou, too, coequal Son and Lord,
Thou, Holy Ghost, our Advocate,
whose reign can know nor bound nor date.
Amen


 

 

Gud, innan dagens sol går ner,
Dig, alltings Skapare vi ber
om att få vila i Din nåd.
Se efter oss och ge oss råd.

Fördriv de drömmar som vi räds
när himlens valv i mörker kläds.
Fräls oss från Satans tyranni,
från orenhet och kätteri.

Beskydda oss, o Fader kär
och Son, Du som vår Herre är.
Försvara oss, o Ande blid,
vars rike står i evig tid.
Amen.

© Linus Ganman,