Översättaren
har ordet

Blessed City,
Heavenly Salem


Evening
Hymn


How Beauteous
Are Their Feet


My Soul, There
Is a Country


Innehållsförteckning

Jag dirigerar

S

om en man med beryktat goda språkkunskaper har jag ibland fått annorlunda och intressanta uppdrag på mitt bord. Det är en sak att översätta prosa eller dokument till myndigheter, men en helt annan att översätta texter som har rim eller som ska sjungas. Under mina år som körsångare har jag vid några tillfällen fått frågan att översätta körsångstexter. Inte sällan vill körerna ha texterna i sina agendor och konsertprogram, och då på ett språk som är mer begripligt för åhörarna än det språk på vilket sångerna sjungs. På dessa sidor presenterar jag några av de mer spännande översättningar jag har fått äran att göra.

D

et krävs nog ett barnsligt sinne för detaljer för att man ska tycka att det är mödan värt att stoppa in ett budskap i ett språkligt fodral med rytm och rim. Min egen fascination för rim och meter började nog redan i barndomen, när jag läste Dr. Seuss illustrerade böcker. Som jag minns det var texterna i böckerna ofta rimmade och hade en tydlig, regelbunden rytm, samtidigt som de också var roliga och hade substans. Det gjorde inte så mycket att jag inte alltid förstod alla ord. Jag tyckte att det var så fantastiskt att man kunde skriva berättelser och få dem att låta vackert, som musik. Idag kan jag tänka tillbaka på min barndom och tycka att det var riktigt förnuftigt gjort av alla barnboksförfattare att låta barnen få läsa sagor på vers.

© Linus Ganman,