Blessed City,
Heavenly Salem

Blessed City,
Heavenly Salem


Evening
Hymn


How Beauteous
Are Their Feet


My Soul, There
Is a Country


Startsida

J

ohn Mason Neales text har en till synes enkel struktur med manliga rim på jämna rader och inga rim på de udda, men det lite kluriga här är att alla rim är trefaldiga. En del vanliga svenska ord är svåra att rimma på, och i fråga om ordet hamn använde jag nästan alla som finns. Man kan rimma hamnramn också, men det är sällan korpar figurerar i texter till andliga sånger.

   

Blessed city, heavenly Salem,
Vision dear of peace and love,
Who, of living stones art builded,
In the height of heav’n above
And, with angel hosts apparelled
As a bride doth earthward move,

Out of heav’n from God descending,
New and ready to be wed
To thy Lord, Whose love espous’d thee,
Fair adorn’d shalt thou be led;
All thy gates and all thy bulwarks
of pure gold are fashioned

Bright her gates of pearl are shining,
They are open evermore;
And, their well earn’d rest attaining,
Thither faithful souls do soar.
Who for Christ’s dear name in this world
Pain and tribulation bore.

Many a blow and biting sculpture
Polish’d well those stones elect,
In their places now compacted
By the heavenly architect.
Never more to leave the Temple,
Which with them the Lord hath decked.

To this temple where we call thee,
Come O Lord of Hosts, today;
With Thy wonted loving kindness
Hear Thy servants as they pray
And Thy fullest benediction
shed within its walls alway.

John Mason Neale, 1851
 

 

Himlastad, du helga Salem,
- frid och kärlek för vår syn -
du, som byggd av själars stenar
uppenbarar dig i skyn
och av änglars händer hållen
nalkas oss från himlens bryn.

Redobogen till förmälning
skall du stiga ned från Gud.
Äktad av din Herres kärlek
skall du ledas klädd till brud.
Dina portar, tak och bålverk
skimrar i sin gyllne skrud.

Pärlor smyckar dina portar,
evigt öppen står din hamn;
där får alla trogna själar
vila tryggt i Herrens famn.
Sorg och smärta har de burit
uppå jord i Kristi namn.

Stenarna har noga slipats;
skir och ren är deras sand.
Himlens byggnadsmästare har
lagt dem i ett tätt förband.
Aldrig skall de lämna Templet,
som har gjorts av Herrens hand.

Hör oss, stora skarors Herre!,
kom och gör vår ävlan skön,
visa nåd och kärlek, när vi
vänder oss till Dig i bön
och förläna oss till all tid
rik välsignelse i lön.

© Linus Ganman,
 

ä