How Beauteous
Are Their Feet

Blessed City,
Heavenly Salem


Evening
Hymn


How Beauteous
Are Their Feet


My Soul, There
Is a Country


Startsida

How Beauteous Are Their Feet

I

saac Watts text har tonsatts av C. V. Stanford med flera. Det var Stanfords tonsättning jag hade framför mig när jag gjorde översättningen. Det kan kanske finnas en särskild poäng med att inleda en text med fokus på någons fötter, men den poängen har gått mig förbi. Den som tror sig förstå djupet i ordvändningens innebörd får gärna höra av sig till mig och förklara. Jag tyckte att det skulle se märkligt ut på svenska, så jag försökte mig på ett alternativ med lätta steg, eftersom jag antog att de som beträder Sions höjd för att sprida evangelium gärna gör det med vördnad och en inbjudande attityd.

   

How beauteous are their feet,
Who stand on Sion’s hill.
Who bring salvation on their tongues,
And words of peace instil!

How happy are our ears
That hear this joyful sound,
Which kings and prophets waited for,
And sought, but never found!

How blessed are our eyes
That see this heav’nly light!
Prophets and kings desired it long,
But died without the sight.

The Lord makes bare his arm
Through all the earth abroad;
Let ev’ry nation now behold
Their Saviour and their God.

Isaac Watts, 1707
 

 

Vad lätta steg de tar
som står på Sions höjd
och bringar frälsning i sitt tal
och bud om frid och fröjd!

Vad glad den lovsång är
som våra hjärtan rört;
som kungar och profeter gått
och sökt, men aldrig hört.

Vad glädje för vår syn -
det ljus som himlen gett.
Profeter, kungar sökte det,
men har det aldrig sett.

Om Herrens stora makt
all världen kring går bud.
Må alla släkten nu få se
sin Frälsare och Gud.

© Linus Ganman,