Sats II
 

Om texten
Sats I
Sats II
Sats III
Sats IV
Sats V
Sats VI

Startsida

SATS II
 
Sättning:

1 piccolaflöjt
2 flöjter
1 oboe
2 klarinetter (A)
2 fagotter
4 horn (F)
1 virveltrumma
1 bastrumma
1 par cymbaler
1 klockspel
1 bassolist
Kör (TTBB)
Violiner
Violor
Violonceller
Kontrabasar

Andra satsens första tema

A

ndra satsen presenterar mannen i huvudrollen med ett intro inspirerat av vaktparad. Fyrstämmig manskör sjunger andra satsens första strof med kraft och kräm. Andra strofens tema bygger på samma tema som första strofen i första satsen. Liksom i första satsens första strof sjungs texten här av en bassolist, lågmält och kontrasterande mot den framfusiga manskören:

Andra satsens andra tema

I

 andra satsens tredje strof kommer vaktparaden och den ystra manskören tillbaka. Melodirörelsen har lånats från det föregående bassolot och knyter på så vis ihop andra och tredje strofen:

Andra satsens tredje tema

D

en avslutande strofen sjungs av bassolist, åter beledsagad av det tema som presenteras i hans tidigare partier. Bassolisten är den drömmande, som i rösten uttrycker en viss nedstämdhet över att själv inte vara den gudaättling han drömmer om, och över att det han sjunger om bara är en dröm:

Andra satsens fjärde tema

© Linus Ganman,