Sats VI
 

Om texten
Sats I
Sats II
Sats III
Sats IV
Sats V
Sats VI

Startsida

SATS VI
 
Sättning:

1 flöjt
1 oboe
1 klarinett (A)
1 fagott
1 kontrafagott
1 trumpet (D)
4 horn (F)
2 pukor (D, G)
Kör (SATB)
Violiner
Violor
Violonceller
Kontrabasar

Sjätte satsens första tema

S

jätte satsens intro har samma tema som introt i första satsen, men går här i C-dur och spelas av oboe, fagott, klarinett, horn och stråkar. Ett mellanspel med flöjt, oboe, fagott, kontrafagott, trumpet och valthorn leder sedan vidare till sjätte sångens första strof, som sjungs av kör:

Sjätte satsens andra tema

T

exten till det tema som följer är hämtad från början av sjätte sångens andra strof. Temat är inspirerat av medeltida musik, och bör sjungas som sådan. Kören ackompanjeras här av fagott, kontrafagott, trumpet och valthorn:

Sjätte satsens tredje tema

V

erkets sista tema är egentligen två till antalet. Körens första tema liknar mest en skalövning, som ackompanjeras av fagott i en sextondelsrörelse. Denna rörelse tas så småningom över av kören i en kort, lite snabbare fuga med ett kraftigt ritardando mot slutet, som markeras av fagotten, valthornen och G-pukan:

Sjätte satsens fjärde tema

© Linus Ganman,