Släktforskaren
har ordet

Farfar
Farmor
Morfar
Mormor

Innehållsförteckning

 

Släktträd

N

är jag fick fast anställning 2000 och insåg att jag nog hade några år av fast sysselsättning och dito boende framför mig, gjorde jag slag i saken och började släktforska. Min morfars släkt var redan då ganska grundligt utredd, men jag visste bara lite om mormors släkt och så gott som inget om farfars och farmors släkt. Min far har inte så bra koll på sina förfäder, men jag tyckte ändå att det skulle vara intressant att veta mer om hans bakgrund, och gav mig därför i kast med att söka hans rötter på egen hand. Släktforskning är en aldrig sinande källa till kunskap från många områden, och jag känner mig långt ifrån färdig med mitt arbete, men vill ändå presentera vad jag har kommit fram till hittills. Naturligtvis kommer jag också att fylla mina släktforskningssidor med mer material allteftersom jag i min forskning når nya resultat.

P

resentationen görs i listform och förfäderna numreras enligt tysken Stephan Kekule von Stradonitz system. Den person från vilken en släktutredning utgår kallas proband, och probanden har enligt Kekules system alltid numret 1. För övriga i utredningen förekommande personer gäller, att män alltid har jämna nummer (2, 4, 6, 8 osv.) och kvinnor udda (3, 5, 7, 9 osv.). Kvinnor och män som har fått barn tillsammans paras ihop så, att kvinnan har det udda nummer som kommer närmast efter det jämna nummer som den man har som är far till hennes barn. (Person nummer 347 har barn med person nummer 346 osv. ) En faders nummer har alltid dubbla värdet av faderns barns nummer (Person nummer 28 är fader till person nummer 14 osv.). En person kan förstås dyka upp på flera ställen i en och samma utredning, och får sålunda flera nummer. Detta kallas anbortfall. I denna presentation hänvisar jag vid anbortfall med hyperlänk till personens lägst förekommande nummer. För säkerhets skull skriver jag också ut en förkortning för vem personen är i förhållande till probanden. Farfar förkortas ff och farfars morfars mormor förkortas ffmfmm och så vidare.

© Linus Ganman,