Textprov
av Estonia

Shaw Uncial
Shaws siffror
Textprov av Shaw
Estonia
Textprov av Estonia
Kvadratisk kufisk skrift

Startsida

 

Estniska

T

exten ovan är på estniska. Bokstävernas genomgående runda former passar bra till ett språk, som har en presensändelse, som är lika med b. Jag har valt att använda den runda formen även till versalerna. Det ger ett lite mer konstnärligt intryck än vad ett för skönlitterär text gängse teckensnitt bör göra, men för kortare texter, som verser i ett sånghäfte eller bildtexter, kan Estonia mycket väl vara ett behagligt val.

Svenska

S

jälv tycker jag att Estonia andas tidlöshet. Mitt första teckensnitt Shaw har väldigt mycket gemensamt med stilar som var på modet på 300-talet, medan Estonia kan höra hemma lite varstans i tiden. Exemplet härovan skulle kunna vara hämtat från 1900-talets början. Samtidigt för bokstävernas gemensamma grundform gärna tankarna till sena tiders digitaldisplayer, där alla siffror har en kantig form och begränsas av den form som bildar en åtta. Bokstaven v, som brukar vara spetsig i mitten av botten, rättar i Estonia in sig efter grundmallen, och får nöja sig med att få sin bottenspets reducerad till ett rätvinkligt hörn.

Ryska

N

utida kyrilliska teckensnitt har ofta latinska förebilder. Ett teckensnitt som finns i ett latinskt utförande har ofta en direkt motsvarighet i en kyrillisk variant. Ändå ger en text skriven med kyrillisk text ett särpräglat, lite kantigt intryck. Dels beror det på att den kyrilliska skriften inte har så många bokstäver som sticker utanför x-höjden, och dels på att skillnaden mellan versaler och gemener sällan är så stor som i den latinska skriften. Dock går det alldeles utmärkt att skriva kyrilliska bokstäver efter Estonias grundplåt, och då ser det ut som i texten härovan.

Grekiska

G

rekiska minuskler är ett kapitel för sig. Det latinska alfabetet är förvisso en yngre släkting till det grekiska, och släktskapen mellan de två alfabeten är inte alls svår att ana, så länge man nöjer sig med att jämföra majusklerna, men de grekiska minusklerna är som hämtade från ett helt annat universum än sina latinska motsvarigheter. Ändå går det, med lite vilja och våld, att stöpa dem i Estonias form, vilket förhoppningsvis framgår av texten härovan.

© Linus Ganman,