Kalligrafen
har ordet

Shaw Uncial
Shaws siffror
Textprov av Shaw
Estonia
Textprov av Estonia
Kvadratisk kufisk skrift

Innehållsförteckning

Tanke
Formulering
Utseende

V

arje delgiven tanke har något slags hölje. För att en tanke som formas i en människas hjärna ska kunna komma någon annan människa till del, måste den kläs i språk. En språkdräkt kan se ut på många olika sätt. Den kan tecknas, sjungas, skrikas eller viskas. Den kan vara sparsmakad eller utbroderad. Den kan vara poetisk eller prosaisk. En och samma tanke kan språkligen formuleras på många olika sätt. Men om man ser på en tanke tänkt att delas mellan människor som en tanke som kan kläs i olika språkdräkter, ska man också veta att möjligheterna till att presentera tanken på olika sätt inte tar slut därvid. Om tanken presenteras som text, kan den nämligen i nästa steg kläs i olika grafiska dräkter, och de olika grafiska dräkterna bidrar i sin tur till om tanken och texten skriker, sjunger, viskar eller ser broderad ut.

Fraktur    Shaw Uncial

J

ag blir sällan imponerad, men en gång när jag stod i en lång kö, vet jag att jag blev det. Det var en kö som väntade på att en dörr skulle öppnas, och väntan var så lång, och alla visste att väntan skulle vara så lång, att folk började prata med varann och presentera sig. Mannen bakom mig presenterade sig som typograf. Det var då jag blev imponerad. Själv verkade han inte tycka att hans yrke var så märkvärdigt, men det tyckte jag, för är det något som jag tycker är roligt och intressant, är det hur text kan varieras med olika grafiska dräkter. Typografin som hantverk och kalligrafin som konstart är väl på utdöende på många ställen, men där, i den kön, stod jag i alla fall öga mot öga med en människa som kunde titulera sig typograf, och det tyckte jag var magiskt. Textformgivning ligger mig varmt om hjärtat och de som ägnar sig åt det har en stor beundrare i mig.

Teckensnitt

E

tt språks fullständiga uppsättning av skrivtecken i en viss grafisk dräkt brukar kallas för typsnitt eller teckensnitt. Teckensnitt är en sentida ordform, bildad med hänsyn till förhållandet att de som sätter texter idag sällan håller sig med trycktyper. Tekniken moderniseras ju hela tiden. Jag har själv försökt göra några teckensnitt genom åren, och dem presenterar jag på dessa sidor. Mitt pysslande med bokstäver har också varit ett sätt för mig att välja väg i livet, vilket jag återkommer till här och där på de här bokstavsrelaterade sidorna. Jag menar, att en människa antingen kan välja mellan bokstäverna eller siffrorna, och jag valde bokstäverna.

© Linus Ganman,