Latin
 

Svenska
Norska
Engelska
Finska
Ryska
Franska
Turkiska
Italienska
Estniska
Tyska
Latin
Klassisk grekiska
Polska
Nygrekiska
Persiska
Isländska
Esperanto

Startsida

J

ohan Mellkvist (1897-1984) var en man, som en gång i tiden undervisade i klassisk grekiska och latin. Han verkade i så geografiskt spridda orter som Örebro, Karlstad, Luleå och Karlshamn, och efter sin pensionering 1965 tjänstgjorde han i ytterligare fem år i Torsby i Värmland. Det var i Torsby som hans och min mors vägar korsades, ty där fick mamma studera latin för honom. Han måste ha gjort stora intryck på henne, ty hennes förstfödde, min storebror, har sitt andranamn Johan efter just denne Johan Mellkvist.

Latinsk Språklära

M

amma sparade sina läroböcker från den här tiden. Jag bläddrade nyfiket i dem redan som barn. Nu står de i min bokhylla: Latinsk språklära av Erik Tidner från 1961 och Grekisk skolgrammatik av Severin Solders från 1964. Talrika understrykningar i böckerna talar för att Johan Mellkvist måste ha gått igenom de antika språken grundligt med sina elever. Fantasifulla mönster i marginalerna talar samtidigt för att mor kanske ibland tyckte att det var lite tråkigt. Men, icke att förglömma, sin förstfödde gav hon namn efter sin lärare.

D

et var med mors anekdoter om Johan Mellkvists undervisning ringande i öronen som jag själv började studera latin på gymnasiet. Själv fick jag en lärare säkert lika kompetent och originell som Mellkvist, för liksom min mor kan jag se tillbaka med stor glädje på den undervisning jag fick. Min lärare kom från Småland, vilket tydligt hördes på det latin han lärde ut: Cuuurrrr tarrrdus es, Marrrrce? Läraren hette för resten Bengt, men det heter både min far och jag, och jag tycker att det räcker så. Får jag en son någon gång, blir det nog något annat än latinlärarens namn som kommer i fråga.

U

ngefär i samma veva började jag att sjunga i kyrkokör, och som ofta brukligt i sådana, var texterna på latin. På så vis fick jag en möjlighet att dra nytta av mina kunskaper i praktiken redan i samband med att jag inhämtade dem. Ibland kunde jag tycka att det var märkligt att texterna inte talade på samma sätt till mina körkamrater som till mig, men det berodde nog på att inte så många av de andra i kören hade läst latin.

© Linus Ganman,