Inglise
keel

Rootsi keel
Norra keel
Inglise keel
Soome keel
Vene keel
Prantsuse keel
Türgi keel
Itaalia keel
Eesti keel
Saksa keel
Ladina keel
Vanakreeka keel
Poola keel
Uuskreeka keel
Pärsia keel
Islandi keel
Esperanto

Keeletark

London

M

u ainus vend on minust kuus aastat vanem, ja kui mina ilma tulin, pidi ta järgneval sügisel eelkoolis käima hakkama. Küllap taipas ta juba vara, et mul on hariduse peale hea pea, ja sellepärast jagas ta heldekäeliselt minuga oma koolis omandanud oskusi. Mäletan, et korra ta püüdis mulle õpetada et uss on inglise keeles snake, aga mina kahtlesis selles, öeldes, et ma arvan, et see tähendab pigem tigu (kuna rootsi keeles see sõna sarnaneb pigem snake’iga). Üks kasulik lause, mida tal tõesti õnnestus mulle ilma tembutamata õpetada, oli Look! A blue elephant!

M

ul on kombeks öelda, et inglise keel on ainsaks keeleks, mida olen õppinud ilma ise otsustamata seda teha. Inglise keele õppimist on propageerinud pigem ühiskond, milles elanud ja kool, milles õppinud olen. Vahel räägitakse, et inglise keel on maailmakeel, mida võib olla kasulik osata. Ise teen oma parimat et õppida seda keelt, mida räägitakse selles kohas, kus ma viibin, ega see koht pole alati selline, kus ametlikuks keeleks on just inglise keel. Minu kogemused näitavad, et inimestele on lihtsam ligi pääseda, kui räägin, või isegi kõigest püüan rääkida nende oma keelt. Minu külastatud kohtadel on inglise keel sageli olnud üksnes abikeeleks ning harva mu vestluskaaslaste sisemuse võtmeks.

M

a pole inglise keele vastu vaenulik, aga olen küll siiski alati mingil määral pidanud sellele tavaliselt omistatavaid omadusi küsitavateks. Ma kahtlen selles, et inglise keel oleks teistest keeltest sõna- ja väljendusrikkam, ja selle kahtluse taustal olen vahel julgenud inglise keele kasutatavust proovile panna. Ühel korral, kui ma käisin ehk neljandas klassis, olid meie koolis külas mõned hindud. Üheks hindude meie koolis külaskäigu eesmärgiks oli mõistagi see, et me saaksime võimaluse oma inglise keelt harjutada. Ise olin siis mõnda aega sõnade you ja pet üle pead murdnud. Kuidas võib olla, et mitte harva maailmakeeleks ning tihti erakordselt sõna- ja väljendusrikkaks peetud keeles pole mingit vahet nii olemuselt erinevate mõistete vahel nagu sina ja teie? Ja kust leida mingit loogikat selles, et pet tähendab kodulooma? Niipalju kui ma juba tollal teadsin, on „kodu” inglise keeles home ning „loom” on animal, nii et kust siis see pet? Kas p sel juhul kodu ning et hoopis loom tähendab? Või kas ehk pe tähendab kodu ning t järelikult loom? Hindude külaskäigu ootel aimasin võimalust sellesse peamurdmisse selgust tuua. Kui hindud lõpuks seisid meie ees klassiruumis ja kätte oli jõudnud aeg küsimustering avada, esitasin oma väga korralikult läbimõeldud küsimuse:

“Do you have a pet?”

P

eaaegu ükskõik kes võiks aru saada, et see küsimus tekitas segadust. Mina aga mõtlesin, seal ja tollal, et olin tõesti naela pea pihta tabanud ning põhjalikul viisil inglise keele sina ja teie vahelise selge erinevuse puuduse tõttu silmanähtavat puudulikkust näidanud. „Jäägu vaid seisma need inglise keelt rääkivad hindud ja mõelgu, mida ma selle alla mõtlesin”, mõtlesin endamisi. Mu küsimusele antud vastusest pole mul aga üldse mingit mälestust.

© Linus Ganman,